• ⓪+86-24-25350039
  • ⓪qypump@qypump.com

联系我们

CONTACT US

113彩票最新消息热线⓪
113彩票最新消息热线 在线留言

给水泵-石油化工流程泵-锅炉给水泵-凝结水泵-

SHENYANG QIYUAN INDUSTRIAL PUMP MANUFACTURING CO.,LTD.

⮱地 址:沈阳市于洪区东平湖街328号
邮 编:110141
电 话:+86-24-25350039 25350035 25350049 25350035
传 真:+86-24-25350038 25350428
网 址:http://www.casarebom.com
E-mail:qypump@qypump.com

我们の位置: